Stavební servis

Vítejte na našich stránkách

Naše činnost je zaměřena zejména na horské oblasti s důrazem na správné konstrukční a dispoziční řešení domů vzhledem ke specifickým podmínkám každé horské oblasti. Snažíme se vycházet z tradičních a zkušenostmi prověřených zásad lidové architektury, doplněné o moderní technologie a stavební postupy. Stavíme originály, přizpůsobené představám investora, orientaci světových stran a velikosti i poloze pozemku.